ระยะที่ 3 : โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์ในสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

ขอเชิญเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 2 และในระบบ O N L I N E
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับอาจารย์
ในสังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ ระยะที่ 2
วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2564 🕘 09.00 น. เป็นต้นไป
🆓 Google Meet :
ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/xcc-agsy-vhp


Organized by กลุ่มงานบริการวิชาการ | Academic Service Center

  1. ผู้เข้าร่วมประชุมจากระยะที่ 1 และ 2 ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียน
  1. ประชุมแบบ On Site : ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
    (หากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดต้องการเข้าร่วมประชุม ณ วิทยาลัยฯ กรุณาแจ้งผู้จัดทาง Facebook Page, Line หรือทางโทรศัพท์)
  2. ประชุมแบบ On Line :
    ระหว่างวันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2021
    ข้อมูลการเข้าร่วม Google Meet ลิงก์วิดีโอคอล: https://meet.google.com/xcc-agsy-vhp

กลุ่มงานบริการวิชาการ
ชั้น 6 อาคารเรียนและหอนอน 10 ชั้น
เบอร์โทรศัพท์ : 045-210-270 ต่อ 4103
E-mail : [email protected]

มาเป็นเพื่อนกับเราได้ที่ Line Official : https://lin.ee/sHehunC

พิกัดแผนที่ : https://goo.gl/maps/5HDZ4a6zf8GRF98g8

  1. เร็วๆ นี้

เร็วๆ นี้

เร็วๆ นี้

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ