โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงาน

รับสมัครผู้เข้าอบรม🩺 โครงการอบรมพัฒนาสมรรถนะนักสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานในระบบสุขภาพปฐมภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565👨‍⚕️ กลุ่มเป้าหมาย : นักวิชาการสาธารณสุข/เจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในคลินิกหมอครอบครัว ในเขตสุขภาพที่ 9 และเขตสุขภาพที่ 10 จำนวนเขตสุขภาพละ 25 คน🗓 เปิดรับสมัครแล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 4 กุมภาพันธ์ 2565 ณ สำนักงานเขตสุขภาพที่ท่านสังกัด

#pcc2022#scphub#phas#สถาบันพระบรมราชชนก#คลินิกหมอครอบครัว

กลุ่มงานบริการวิชาการ

14 มกราคม 2022