ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และคนสวน

🟢 ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
📣 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้าง ประเภทจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ และคนสวน
————————————————-
⬇ อ่านประกาศรายชื่อ คลิกที่นี่
————————————————-

นายศรเพชร ไตรศรี

27 ธันวาคม 2022