แผนยุทธศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก พ.ศ. 2566 – 2569

แผนยุทธศาสตร์

คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

 สถาบันพระบรมราชชนก

พ.ศ. 2566 – 2569

:: เข้าสู่เว็บไซต์งานยุทธศาสตร์และแผนงาน ::

ดาวน์โหลดคลิกที่นี่ ฉบับปรับปรุง

นายศรเพชร ไตรศรี

28 ธันวาคม 2022