ประกาศวิทยาลัยฯ เรื่อง ขอให้ผู้มีสิทธิ์ติดต่อขอรับเช็คสั่งจ่าย

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ขอให้ผู้มีสิทธิ์ติดต่อขอรับเช็คสั่งจ่าย

————————————————-
⬇ อ่านประกาศและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่
————————————————-

นายศรเพชร ไตรศรี

28 ธันวาคม 2022