บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับล่าสุด 25 ธ.ค.65)

บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ (ฉบับล่าสุด 25 ธ.ค.65)

กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ

⬇ อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่

นายศรเพชร ไตรศรี

3 มกราคม 2023