รายละเอียดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัด น้ำหนัก และค่าเป้าหมาย

รายละเอียดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตัวชี้วัด น้ำหนัก และค่าเป้าหมาย

อ่านรายละเอียดทั้งหมดคลิกที่นี่

นายศรเพชร ไตรศรี

5 มกราคม 2023