ประกาศ การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 Quota (ไม่เข้าร่วมระบบ TCAS)

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารคลิก

IT-Scphub

27 กุมภาพันธ์ 2023