ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รอบที่ 2 Quota ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

 

ขั้นตอนการตรวจสอบ

 

 

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

 

IT-Scphub

12 พฤษภาคม 2023