ประกาศ รายชื่อนักศึกษาใหม่หลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี รอบที่ 2 Quota (ไม่เข้าร่วมระบบ TCAS) ปีการศึกษา 2566

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 

ปวส.สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

 

ปวส.สาขาวิชาเทคนิคเภสัชกรรม

 

ปวส.สาขาเวชระเบียน

 

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

IT-Scphub

12 พฤษภาคม 2023