โครงการอบรมเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ประจำปี 2561 หัวข้อ "เจ้าพนักงานเภสัชกรรมกับการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษและการสร้างภาคีเครือข่าย"

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ