ประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

คลิกที่นี่ อ่านประกาศ

งานพัสดุ

22 มิถุนายน 2023