วารสารสาธารณสุขและสุขภาพศึกษา ผ่านการรับรองเข้าสู่ฐาน TCI กลุ่มที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566

แจ้งผลการพิจารณาคุณภาพวารสารเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI พ.ศ. 2566

นายศรเพชร ไตรศรี

26 มิถุนายน 2023