ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี รอบที่ 3 Admission (ไม่เข้าร่วมระบบ TCAS) ปีการศึกษา 2566 เพิ่มเติมครั้งที่ 2

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

 

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์

 

 

 

 

 

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี

 

IT-Scphub

28 มิถุนายน 2023