ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงจอดรถยนต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

 

งานพัสดุ

29 สิงหาคม 2023