รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง

รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป จำนวน 3 ตำแหน่ง

  • ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล   จำนวน 1 ตำแหน่ง
  • ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์       จำนวน 1 ตำแหน่ง
  • ตำแหน่งพนักงานบริการ(ปฏิบัติงานขับรถยนต์) จำนวน 1 ตำแหน่ง
ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ