นัดหมายทำบัตรประจำตัวนักศึกษาชั้นปีที่ 1

นัดหมายทำบัตรประจำตัวนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 14.00 น. (หลังจากประชุมงานกิจการนักศึกษาเสร็จ)

สิ่งที่ต้องเตรียม 

  1. สำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
  2. รูปถ่ายนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

เมื่อทำบัตรประจำตัวนักศึกษา จะได้เปิดบัญชีธนาคารกับธนาคารกรุงไทยพร้อมกับใช้บัตรนักศึกษาเป็นบัตร ATM ได้โดยทันที

มีข้อสงสัยติดต่อฝ่ายทะเบียนวัดและประมวลผลการศึกษา 

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ