ขอเชิญสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสถิติเพื่องานวิจัยสมัยใหม่และเทคนิคการใช้สถิติกับงานวิจัย

ขอเชิญสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง หลักสถิติเพื่องานวิจัยสมัยใหม่และเทคนิคการใช้สถิติกับงานวิจัย
ขอเชิญสมัครเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง หลักสถิติเพื่องานวิจัยสมัยใหม่และเทคนิคการใช้สถิติกับงานวิจัย

ณ ห้องประชุม CTB 201  อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

  • วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2560  
  •   บรรยายโดย  ผศ.ดร.อนุภาพ สมบูรณ์สวัสดี  
            ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและวิจัยทางสถิติ
                   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
  หมดเขตรับสมัคร 11 กันยายน 2560
  สถานที่อบรม อาคารศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 
 
 
ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ