หลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ผ.บ.ต.) รุ่นที่ 30/1

รายละเอียดโครงการ (อยู่ระหว่างการอนุมัติ)

เลื่อนการประชุม

ผบต รุ่นที่ 30/1 เป็นวันที่ 7-25 มิถุนายน 2564
ผบต รุ่นที่ 30/2 เป็นวันที่ 5-23 กรกฎาคม 2564

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนแผน กำหนดการต่างๆ โดยจะจัดประชุมในระบบออนไลน์ 2 สัปดาห์ และจัดประชุม ณ วิทยาลัย ฯ อีก 1 สัปดาห์ (รวม 3 สัปดาห์)

หากแผนกำหนดการต่างๆแล้วเสร็จจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป

รหัสหลักสูตร 14002002
หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น รุ่นที่ 30/1

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 จึงปรับลดค่าลงทะเบียนเป็น 19,000 บาท/ท่าน รวมค่าที่พักแล้ว

เมื่อลงทะเบียนในระบบแล้วสแกน QR CODE เพื่อเข้ากลุ่มไลน์งานประชุมในครั้งนี้

ลิงก์ : http://line.me/ti/g/b1Nhg1hS7e

**แนะนำให้ผู้อบรมใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์**
1. เข้าสมัครสมาชิกใหม่ที่ http://co-dev.pi.ac.th/#/login โดยคลิกที่ สมัครสมาชิกใหม่

2. กรอกข้อมูลตามความเป็นจริง โดยเฉพาะบริเวณช่องเครื่องหมายดอกจัน และทางผู้จัดแนะนำให้จดรหัสผ่านด้วยเสมอ

3. เมื่อลงทะเบียนข้อมูลต่างๆเรียบร้อย ให้กด บันทึก จึงถือว่าเป็นการสมัครสมาชิกแล้ว (เมื่อสมัครสมาชิกเสร็จแล้ว ต้องไปลงทะเบียนการอบรมในหัวข้อถัดไป)

หมายเหตุ : ผู้สมัครสมาชิกต้องใช้ข้อมูลตามความเป็นจริง เนื่องจากทางผู้จัดจะต้องส่งข้อมูล และประสานงานต่างๆจากข้อมูลที่ได้จากท่าน

**แนะนำให้ผู้อบรมใช้งานบนระบบคอมพิวเตอร์**
1. เมื่อท่านสมัครสมาชิกแล้วให้ท่านไปที่ http://co-dev.pi.ac.th/#/login และทำการ Log in โดยกรอกข้อมูล Email และรหัสผ่าน จากนั้นคลิกที่ “เข้าระบบ”

2. เมื่อ Log in เข้าสู่ระบบจะพบลักษณะดังภาพด้านล่าง โดยบริเวณที่ 1 จะประกอบด้วย 3 ส่วนย่อยคือ
หลักสูตรทั้งหมด : จะแสดงข้อมูลหลักสูตรที่เปิดรับสมัครทั้งหมด
หลักสูตรของฉัน : เมื่อท่านลงทะเบียนแล้ว หลักสูตรการอบรมของท่านจะมาอยู่ในส่วนนี้ พร้อมกับแจ้งสถานะการลงทะเบียน และการจ่ายเงิน
แก้ไขโปรไฟล์ : สำหรับแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

ส่วนที่ 2 เป็นข้อมูลหลักสูตร
โดยให้ท่านดูหลักสูตรการอบรมที่ท่านต้องการลงทะเบียนเช่น หลักสูตรผู้บริหารระดับต้น/กลาง รุ่นที่ต้องการ

3. โดยปกติจะมีชื่อหลักสูตรที่ซ้ำกัน ซึ่งเกิดจากชื่อหลักสูตรเดียวกันแต่ผู้จัดต่างกัน ด้วยเหตุนี้ให้ท่านเลื่อนไปทางซ้ายมือ เพื่อดูหน่วยงานที่จัดอบรมนั้นๆ โดยเลือก วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
จากนั้นกดเข้าดูหลักสูตร

4. ให้ท่านตรวจสอบความถูกต้องของหลักสูตรดังภาพ
บริเวณที่ 1 ชื่อหลักสูตรตรงตามที่ท่านต้องการ
บริเวณที่ 2 รหัสหลักสูตรตรงตามที่ท่านต้องการ
บริเวณที่ 3 หน่วยงานที่จัด ต้องเป็น วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
เมื่อท่านตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ให้ท่านกดบริเวณที่ 4 สมัครหลักสูตร

5. เมื่อท่านกด สมัครหลักสูตร แล้วหลักสูตรที่ท่านลงทะเบียนจะย้ายไปยัง หลักสูตรของฉัน โดยจะมีรายละเอียดหลักสูตร และสถานะการชำระเงิน
หมายเหตุ เมื่อท่านชำระเงินสำเร็จแล้ว จึงจะถือว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์

การจ่ายค่าลงทะเบียนทำได้ 2 วิธีคือ
1. การพิมพ์ใบชำระเงินในระบบ และนำไปชำระเงินที่ธนาคาร


2. การจ่ายค่าลงทะเบียนผ่าน Application ของธนาคาร
โดยใช้ Company code : 8253 ดังภาพ

2.1 เข้า Application ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น (ไม่สามารถใช้ได้กับธนาคารอื่นๆ) จากนั้นเลือก เลือกจ่ายบิล

2.2 ให้กรอกหมายเลข 8253 ในช่องค้นหา จะพบชื่อวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร(อุบลราชธานี) จากนั้นกดเสร็จสิ้น

2.3 ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ช่องเลขประจำตัวนักศึกษา : ให้ใส่เลขประจำตัว 13 หลัก
ช่องรหัสหลักสูตร : ให้ใส่หมายเลขรหัสหลักสูตรที่ท่านสมัคร
จำนวนเงิน : ให้ใส่จำนวนเงินค่าสมัครตามที่หลักสูตรกำหนด
เมื่อตรวจสอบข้อมูลถูกต้องครบถ้วนแล้วกด “ถัดไป”เพื่อชำระเงิน

หมายเหตุ เมื่อท่านชำระเงินเสร็จแล้ว ถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ให้ท่านเก็บใบเสร็จการโอน/ชำระเงินไว้ และนำมาด้วยในวันประชุมวันแรกเพื่อให้ทางวิทยาลัยฯออกใบเสร็จค่าลงทะเบียน

ปัญหาที่พบบ่อย

  1. เมื่อสมัครสมาชิกเสร็จแล้ว ผู้อบรมไม่ลงทะเบียนการอบรมต่อ เพราะเข้าใจว่าสมัครสมาชิกแล้วถือเป็นการลงทะเบียนสมบูรณ์แล้ว
    ตอบ เมื่อท่านสมัครสมาชิกแล้ว จะต้องลงทะเบียนการอบรมและจ่ายค่าลงทะเบียน จึงจะถือว่าการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์
  2. ผู้อบรมลืมรหัสผ่าน
    ตอบ ให้ท่านกดลืมรหัสผ่าน แล้วกรอกอีเมลที่ใช้ในการสมัครสมาชิกของท่านแล้วกดส่ง จากนั้นให้ท่านตรวจเช็คอีเมลของท่าน หากไม่เจอแนะนำให้ตรวจสอบในอีเมลถังขยะอีกครั้ง
  3. ลงทะเบียนหลักสูตรเดียวกัน แต่คนละผู้จัด/ลงทะเบียนผิดหลักสูตร
    ตอบ ให้ท่านกดลงทะเบียนใหม่ โดยเลือกผู้จัดให้ตรงกับที่ท่านได้ ส่วนที่ลงทะเบียนผิดพลาดไป ทางระบบจะทำการยกเลิกเองในภายหลัง
รายการWordPDFหมายเหตุ
1. แบบตอบรับการเข้าอบรมคลิกที่นี่คลิกที่นี่ตอบกลับภายในวันที่ 16 เมษายน
2. แฟ้มสะสมผลงานคลิกที่นี่คลิกที่นี่ส่งภายในวันแรกของการเข้าอบรม
3. แบบบันทึกประจำวันคลิกที่นี่คลิกที่นี่สรุปส่งทุกวันในการเข้าอบรม
4. คู่มืออบรม ผ.บ.ต. รุ่นที่ 30คลิกที่นี่อ่านทำความเข้าใจก่อนการเข้าอบรม
5. หนังสือแจ้งรายชื่อผู้เข้าอบรมคลิกที่นี่


กลุ่มงานบริการวิชาการ
ชั้น 6 อาคารเรียนและหอนอน 10 ชั้น
เบอร์โทรศัพท์ : 045-210-270 ต่อ 4103
E-mail : [email protected]

Line : https://lin.ee/sHehunC

เพิ่มเพื่อน

พิกัดแผนที่ : https://goo.gl/maps/5HDZ4a6zf8GRF98g8

สำหรับตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนในระบบ http://co-dev.pi.ac.th
หากผู้เข้าอบรมท่านใดยังไม่ลงทะเบียนในระบบโปรดศึกษาขั้นตอนที่แทบการลงทะเบียน

รายชื่อผู้ลงทะเบียนในระบบสถานะลงทะเบียนสถานะชำระเงินหมายเหตุ
1. นายอภิวัฒน์ บุ้งทองลงทะเบียนแล้วยังไม่ชำระ
2. ณัชพล สีภูงาลงทะเบียนแล้วยังไม่ชำระ
3. วีรวัฒน์ รัศมีลงทะเบียนแล้วยังไม่ชำระ
4. นางพิศมัย สายทองลงทะเบียนแล้วยังไม่ชำระ
5. นางสาวจุฬามณี คุณวุฒิลงทะเบียนแล้วชำระเงินสำเร็จ
6. นายอาทิตย์ นิลทะราชลงทะเบียนแล้วยังไม่ชำระ
7. นายสุรศักดิ์ เตียงงาลงทะเบียนแล้วยังไม่ชำระ
8. นาวสาวชฎา ศาสตร์สุขลงทะเบียนแล้วยังไม่ชำระ
9. นางฐิติชญา วงค์เทพลงทะเบียนแล้วยังไม่ชำระ
10. นายทวีวัฒน์ ภัทรวีรโชติสกุลลงทะเบียนแล้วยังไม่ชำระ
11. นายรุ้ง จันทะวงศ์ลงทะเบียนแล้วยังไม่ชำระ
12. กาญจนา นาหนองตูมลงทะเบียนแล้วยังไม่ชำระ
13. นางยุทธนา โยชน์เมืองไพรลงทะเบียนแล้วยังไม่ชำระ
14. นายคเชนทร์ ศรีสุรักษ์ลงทะเบียนแล้วยังไม่ชำระ
15. นายเกียรติขจร บุญจอมลงทะเบียนแล้วยังไม่ชำระ
16. มณีวรรณ สายรัตน์ลงทะเบียนแล้วยังไม่ชำระ
17. นางสาวพิสมัย พละศักดิ์ลงทะเบียนแล้วยังไม่ชำระ
18. วราภรณ์ จันทร์พราวลงทะเบียนแล้วชำระเงินสำเร็จ
19. สิทธิโชค ปราสารลงทะเบียนแล้วยังไม่ชำระ
20. นาย ไชยพงศ์ สะอิ้งทองลงทะเบียนแล้วชำระเงินสำเร็จ
21. นางสาวจันสุดา ใจเครือลงทะเบียนแล้วยังไม่ชำระ
22. นายธนวัฒน์ จันทโกลงทะเบียนแล้วยังไม่ชำระ
23. นางกัญจน์ชญา โกศลศิรศักดิ์ลงทะเบียนแล้วยังไม่ชำระ
24. นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์ลงทะเบียนแล้วชำระเงินสำเร็จ
25. นางสาวพิไลวรรณ บุญอินทร์ลงทะเบียนแล้วยังไม่ชำระ
26. นายฤทธิพงษ์ ตรีนอกลงทะเบียนแล้วยังไม่ชำระ
27. อรัญญา วงศ์วรรณาลงทะเบียนแล้วชำระเงินสำเร็จ
28. นางสาวพิชชาพร พลทะสอนลงทะเบียนแล้วยังไม่ชำระ
29. นางบุญช่วย พรหมดีลงทะเบียนแล้วยังไม่ชำระ
30. นางศิริวรรณ อินทรวิเชียรคชาลงทะเบียนแล้วยังไม่ชำระ
31. นางสมาพร ทัศศรีลงทะเบียนแล้วยังไม่ชำระ
32. นางนวพรรณ จำรูญพงษ์ลงทะเบียนแล้วยังไม่ชำระ
33. สิวาไล ศุภลักษณ์ลงทะเบียนแล้วยังไม่ชำระ
34. จีระพงษ์ สองศรีลงทะเบียนแล้วยังไม่ชำระ
35. นายวีระศักดิ์ อุดมดีลงทะเบียนแล้วยังไม่ชำระ
36. นายรัตนพล จันทร์ศรีลงทะเบียนแล้วยังไม่ชำระ
37. นางสาวสุมาลี ไชยเสริฐลงทะเบียนแล้วยังไม่ชำระ
38. นายเทคนิค ทองศรีลงทะเบียนแล้วยังไม่ชำระ

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ