ประกาศ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าตรวจสอบสัมภาษณ์ การรับตรงจากพื้นที่ ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๓

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ