รอบที่ 3 การรับตรงอิสระ เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2563

สมัคร online เท่านั้น รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก http://Admission.pi.in.th 

ติดต่อสอบถามได้ที่นี่ครับ