เปิดรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผ.บ.ต.) รุ่นที่ 32 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข
เปิดรับสมัครผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น (ผ.บ.ต.) รุ่นที่ 32
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ระหว่างวันที่ 12 ธันวาคม 2565 – 20 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อ ระหว่างวันที่ 1 – 7 มีนาคม 2566
————————————————-
⬇ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี่
————————————————-

นายศรเพชร ไตรศรี

10 มกราคม 2023