ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2566 ระดับปริญญาตรี

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ จังหวัดนครพนม

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ จังหวัดมุกดาหาร

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ จังหวัดยโสธร

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ จังหวัดร้อยเอ็ด

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ จังหวัดศรีสะเกษ

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ จังหวัดสกลนคร

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ จังหวัดอำนาจเจริญ

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ จังหวัดอุบลราชธานี

 

โครงการช้างเผือก สบช. เขตสุขภาพที่ ๘

 

โครงการช้างเผือก สบช. เขตสุขภาพที่ ๑๐

 

โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและหรือศิลปวัฒนธรรม เขตสุขภาพที่ ๘

 

โครงการรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและหรือศิลปวัฒนธรรม เขตสุขภาพที่ ๑๐

 

โครงการนโยบายหน่วยงานของรัฐ และภาคเอกชน

 

แบบรายงานผลการตรวจร่างกาย

 

ปฎิทินการศึกษา

 

ขั้นตอนการสัมภาษณ์ออนไลน์

IT-Scphub

16 มกราคม 2023