ประกาศรายชื่อนักศึกษาใหม่ รอบที่ 2 Quota ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2566

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

 

 

รายชื่อนักศึกษาใหม่

 

 

ปฏิทินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี

 

ดูรายชื่อทั้งหมดคลิกที่นี่

นายศรเพชร ไตรศรี

22 พฤษภาคม 2023