ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี รอบอิสระ ปีการศึกษา 2566

ประกาศสถาบันพระบรมราชชนก

 

 

ภาคผนวก 1 (จำนวนการเข้าศึกษา)

 

 

ภาคผนวก 2 (ปฏิทินการรับสมัคร)

 

 

ภาคผนวก 3 (กรณีสมัครโควตากองทุนเสมาพัฒนาคุณภาพชีวิต)

 

 

ภาคผนวก 4 (คุณสมบัติด้านสุขภาพ)

 

 

นายศรเพชร ไตรศรี

26 พฤษภาคม 2023