ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย “สถิติเพื่องานวิจัย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย “สถิติเพื่องานวิจัย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

22-23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00-16.30 น. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 2 อาคารเรียนและหอนอน 10 ชั้น

ดูรายละเอียดกำหนดการ คลิกที่นี่

::Register::

ภายในวันที่ 19 มิถุนายน 2566

นายศรเพชร ไตรศรี

8 มิถุนายน 2023