ประกาศวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ การรับตรงจากพื้นที่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒