ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (นอกเวลาราชการ) ประจำปีการศึกษา 2565

ระยะเวลารับสมัคร 23 – 26 มิถุนายน 2565

จำนวน 30 คน (สำหรับผู้จบ ปวส. หรือ ปริญญาตรี ทุกสาขา)

ค่าสมัคร 350 บาท

สมัครได้ที่เว็บไซต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ https://phas.pi.ac.th/

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1w9SRJ8UDpiZRnPKvYOSIF3GF7AirZ4LA

งานประชาสัมพันธ์

22 มิถุนายน 2022