Category: ข่าวรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา2565

ข่าวรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ รอบที่ 3 Admission ปีการศึกษา 2565 / การส่งเอกสารผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ / การเตรียมตัวและขั้นตอนการสัมภาษณ์ / และรายชื่อแยกตามห้องสัมภาษณ์

อ่านต่อ »
ข่าวรับสมัครนักศึกษาปีการศึกษา2565

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือก รอบที่ 2 Quota ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565 และ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาตรี รอบรับกลาง ปีการศึกษา 2565

อ่านต่อ »