ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัย “การออกแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ”

กำหนดการโครงการ

REGISTER NOW ลงทะเบียนฟรี!!

ในรูปแบบ Online ผ่าน ZOOM

Meeting ID : 511 112 1400
Passcode : 1234567

>>คลิกดาวน์โหลดพื้นหลัง (Background ZOOM)<<

นายศรเพชร ไตรศรี

26 มิถุนายน 2023