ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศนียบัตร ผลการแข่งขันและเข้าร่วมกีฬาก่องเข่าเกมส์ 2023

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมทั้งหมด Link1
ดาวน์โหลดไฟล์ PDF ประกาศนียบัตรผลการแข่งขัน Link2

นายศรเพชร ไตรศรี

6 กรกฎาคม 2023