พิธีไหว้ครู น้อมจิตวันทาบูชาครูและพิธีบายศรีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

กำหนดการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

นายศรเพชร ไตรศรี

17 กรกฎาคม 2023